Referenstagning i Sverige AB är en del av Intensogruppen och ett systerbolag till Säljpoolen i Sverige AB samt Intenso Teknikrekrytering AB. Bolagen präglas av välutvecklade affärsidéer som syftar till att hjälpa företag med kvalitativ rekrytering.

Hur arbetar vi?

Vi har lång erfarenhet av referenstagning, som är till er fördel för att säkerställa kvalitén i er rekryteringsprocess.

Vi tror på den verbala dialogen mellan människor, där båda parter får möjlighet att ställa frågor och ge svar. För oss är det viktigt att vara duktiga lyssnare, för att kunna förmedla budskapet vidare till våra kunder. Vi ställer alltid följdfrågor vid bristfällig information eller otillräckliga svar.

Vi omvandlar alltid referenternas verbala svar till text för att inte lämna något åt slumpen. För oss är det viktigt att våra kunder får ta del av resultatet på ett neutralt och fulländat sätt.

REFERENSTAGNING TAR TID

Du som har ringt referenssamtal vet att det är tidskrävande. Ibland är det svårt att få tag på referenten. Sedan måste du hitta en tid som passar er både för att tillslut lägga tid på att samla in svaren från referenten. Vi har möjlighet att kontakta referenten, schemalägga samtal och samla information på ett effektivt sätt. Du kan istället ägna tid åt det som är värdeskapande för din verksamhet.  

Visst, du kan skicka ett sms eller mail med frågor till referenten som du vill få besvarat, men det skiljer sig markant från kvalitativ referenstagning som grundar sig i en verbal dialog. 

Om du själv tar referenser och dina kollegor skall ta del av svaren från referenten krävs följande insats från din sida: Antingen har du antecknat flitigt, har ett bra minne alternativt spelat in samtalet. Genom att anlita oss så säkerställer vi att alla berörda personer får möjligheten att ta del av samma information, utan missuppfattningar eller risk av felaktig tolkning. Ni sparar även tid genom att samla all information på samma ställe.

Genom att anlita Referenstagning i Sverige frigör du tid för dig själv. Avsätt inte din arbetstid till informationssökande ändamål. Investera din tid i det som är värdeskapande för ert företag.

Användarvänligt

Vårt system underlättar för er kartläggning av kandidaternas kompetenser genom att strukturerat bearbeta referenternas svar. Detta är bland annat till stor fördel när ni har flera slutkandidater som sökt samma tjänst, men systemet underlättar även när ni har flera tjänster som skall tillsättas. Vi skall förklara enligt exemplet nedan.

Föreställ er att ni ska rekrytera för tre olika tjänster och ni intervjuar totalt 20 kandidater. I slutfasen är ni intresserade av att gå vidare med två slutkandidater för respektive tjänst. Samtliga kandidater har tre referenter som ni har möjlighet att kontakta. Alltså innebär det att ni totalt skall ringa 18 referenssamtal. Gör ni det, eller är det möjligtvis så att ni i brist på tid väljer att inte prioritera denna bakgrundskontroll? Genom att anlita oss utför vi samtliga samtal och ni får sedan tillgång till resultatet som kommer att redovisas i olika projekt beroende på vilken tjänst som kandidaterna har sökt. 

Informationen från referenten är ofta väldigt värdefull. Inte bara för att kartlägga kandidatens egenskaper och kompetenser utan också för att kartlägga hur kandidaten långsiktigt kan komma att fungera hos er.  Vi samlar in all information under fliken Min Sida. Där kommer ni på ett enkelt och strukturerat sätt ta del av referenternas svar vilket ökar oddsen att ni får en långsiktig och bra rekrytering. 

Låt proffs göra jobbet!

Värdesätt din tid och se till att du spenderar tiden där du har störst chans att skapa mervärde för din verksamhet. Vi som arbetar på Referenstagning i Sverige har ett professionellt och effektivt system, bra rutiner och kvalitetssäkrar processen genom att ställa kompetenta och värdefulla frågor till referenten. Vår personal är utbildad av oss som har arbetat med referenstagning i många år. Vi vet vad som krävs och hur frågorna skall ställas för att ni skall få ut så mycket värdefull information som möjligt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller är intresserad av att höra mer!