För att kunna förse våra kunder med en produkt av hög kvalitet krävs att vi har en god relation med kandidaternas referenter. Hur arbetar vi för att samla så värdefull och relevant information som möjligt?

Svaret är enkelt. En verbal dialog är den avgörande framgångsfaktorn. I vår process är det du som referent som är den mest betydelsefulla pusselbiten för att kunna säkerställa våra kunders inblick kring din före detta kollega, vän eller bekant.

Vi garanterar att de uppgifter som lämnas till oss hanteras på ett professionellt sätt, självklart med hänsyn till GDPR. Du kan också känna dig trygg med att vi hanterar samtalet på ett etiskt och professionellt sätt. Inga svar lämnas åt slumpen och vi ser till att det du vill förmedla når mottagaren utan korrigeringar. Vi jobbar för att du ska behandlas enligt de förutsättningar som passar dig och din tillgänglighet och därför är det du som bestämmer när vi skall kontakta dig.